• ورود
  • هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

علوم مالی

کمپ نوروزی علوم مالی

(  نقد و بررسی )
 130خصوصی

مدیریت مالی

(  نقد و بررسی )
 13845,000 تومان

تحلیل بنیادی کاربردی در بازار سهام

(  نقد و بررسی )
 151,600,000 تومان

دوره آموزشی مبانی مدیریت سرمایه گذاری در بورس

4( 4 نقد و بررسی )
 1001,100,000 تومان 950,000 تومان

دوره مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی

4.3( 4 نقد و بررسی )
 1001,150,000 تومان

مجتمع فنی تهران نمایندگی یزد

X